Archive: 2006-2009 Obama Images: Obama Supporters: 2007_02_23-Austin-Kia-01

Kia White10 years oldStudentBryant, TX

Kia White 

10 years old 

Student 

Bryant, TX